Najčešća pitanja

1Ako sam već prijavljen u Biro za zapošljavanje, da li je to prepreka za prijavljivanje u vašu bazu?
To što ste prijavljeni na Birou za zapošljavanje ne predstavlja prepreku za prijavljivanje u našu bazu. Vama ide u prilog da se vaši podaci nađu na što više mjesta koja će vam omogućiti da lakše, brže i jednostavnije dođete do željenog zaposlenja.
2Koliko će me koštati evidentiranje u vašu bazu i proces traženja posla?
Evidencija u našoj bazi podataka je besplatna za sve radnike. Ta odluka je u skladu sa zakonskim odredbama i kao takvu je u potpunosti primjenjujemo. Naplatu je moguće vršiti samo od poslodavaca, prema ugovoru koji sa njima potpisujemo.
3Ako odbijem posao koji ste mi ponudili, da li i dalje mogu ostati u bazi kao neko ko traži zaposlenje?
Naravno! Nama je u interesu obostrano zadovoljstvo. To podrazumjeva da i vi i poslodavac kojem vas preporučujemo kao radnika budete zadovoljni. Ukoliko smatrate da posao koji vam ponudimo nije odgovarajući za za vas, ostajete u bazi, a mi nastavljamo sa traženjem posla po vašoj mjeri.
4Kad jednom pronađem posao, da li i dalje ostajem u vašoj bazi?
Da, ostajete, ali u evidenciji zaposlenih lica. Ne zaboravite, može se desiti da niste zadovoljni trenutnim radnim mjestom i da ćete nekada potražiti bolje uslove za sebe. Tu smo i za takve situacije, da zajedno nađemo najbolja rješenja.
5Da li postoje zanimanja koja su najviše tražena na tržištu?
Pravila ne postoje, ali se pojavljuju određena zanimanja koja zavise od zemlje iz koje je poslodavac. Tako se informatičari, programeri, inženjeri... mnogo više traže u inostranstvu, ali u posljednje vrijeme sve je veća potražnja i za medicinskim radnicima, pomoćnim osobljem i KV radnicima. Kakav god odgovor da bude, traže se stručni ljudi koji će svoje znanje moći i dokažu.
6Koja pitanja mogu očekivati na razgovoru za posao?
Na mnogim internet stranicama postoji spisak pitanja koja su česta na tim razgovorima. Mi ne preporučujemo učenje odgovora na ta pitanja, makar kad mi obavljamo takve razgovore sa kandidatima. Ponašajte se prirodno, spremite se za struku i odgovarajte onako kako vi mislite da treba. Iskusni HR menadžeri će prepoznati vaše vrijednosti kroz pitanja koja su važna za svaku firmu pojedinačno, jer svaka firma ima svoje specifičnosti u poslovanju. Opšta pitanja koja se ponavljaju su samo odraz nestručnosti onoga ko ta pitanja postavlja.