Budite precizni u definisanju vaših ciljeva

s1

Uspon u karijeri težak je i trnovit put. Pravi je srećnik onaj ko je preko noći uspio postići neki veći cilj. Nažalost, takvih je veoma malo. Gotovo svima se u karijeri događaju i usponi i padovi, dobri i loši dani. Ono što je bitno je imati cilj kojeg želite ostvariti i pritom biti istrajan i ne posustati.

Ciljevi su krajnje tačke prema kojima su usmjerene naše aktivnosti. Svako od nas ih ima u velikom broju, a često budu neispunjeni. Ako želite da jednostavno i brzo ispunite i najteže i najduže zadatke i da ih lakše pratite, podijelite ih na manje dijelove, a što je najbitnije – zapisujte ih. Zapisivanjem ciljeva ćete postići to da sve što biste želeli da ostvarite ne izgubite iz vida. Takođe, pokazalo se da ljudi koji zapisuju svoje ciljeve, u većoj mjeri ih i ostvaruju i uspešniji su u tome.

Kako biste u što većoj mjeri ostali fokusirani i istrajni u ostvarivanju ciljeva, preporučujemo da posebnu pažnju obratite na sljedeće stvari:

  1. definišite vremenski raspon ciljeva
  2. podijelite ciljeve na manje dijelova
  3. napravite plan aktivnosti i realizacije
  4. postavite prioritete
  5. pišite u sadašnjosti
  6. prisjećajte se svojih ciljeva iznova i iznova

Ciljevi moraju da budu specifični, mjerljivi, dostižni, realni i vremenski određeni. Zato im tako i pristupajte.